Dzięki uprzejmości i zaproszeniu Pani Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem – Pani Magdaleny Kluz-Międlar – mieliśmy możliwość przeprowadzenia w dniu 1 grudnia 2017 r. lekcji żywej historii, pod tytułem “Początki Państwa Polskiego”. Ku naszej uciesze, spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony Uczniów, jak i Nauczycieli. Wśród wielu tematów, które udało się nam poruszyć, nie mogło zabraknąć mitów o hełmach z rogami, czy Wielkiej Lechii.

Oczywiście największe emocje wśród Publiczności wzbudził pokaz walki, ale umówmy się, mnie na ich miejscu też nie interesowałyby garnki i tkaniny. Na koniec każdy z nas otrzymał od Pani Wicedyrektor pamiątkowy dyplom, a ja, jako absolwent Szkoły Podstawowej w Krasnem, mam nadzieję, że jeszcze nieraz dane nam będzie tam wystąpić.