ZBiRy po godzinach

W ZBiRze zrzeszamy bardzo pracowite jednostki, które sporo czasu przeznaczają na rozwijanie jakże poważnej i odpowiedzialnej misji bycia rekonstruktorem wcześnośredniowiecznym. Pomimo tego udaje się nam czasem znaleźć chwilę na rozwijanie „pobocznych” zainteresowań, luźno oscylujących wokół rekonstrukcji historycznej.