Dzięki uprzejmości i zaproszeniu Pani Ireny Brzeżawskiej, 24 września 2018 r. mieliśmy możliwość przeprowadzenia w Zespole Szkół w Malawie prelekcji, dotyczącej wczesnego średniowiecza. Zarówno młodsi, jak i starsi Uczniowie mogli wysłuchać lekcji żywej historii, zatytułowanej „Początki Państwa Polskiego”.

Ku naszej radości, spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony Nauczycieli, jak i samych Uczniów, którzy chętnie zadawali pytania i czynnie uczestniczyli w pokazie.

Wśród kilku tematów, które udało się nam poruszyć, nie mogło zabraknąć zdementowania mitów, spopularyzowanych przez telewizję i komiksy, jak np. hełmy z rogami, czy ważące 20 kg miecze. Oczywiście największe emocje wśród Publiczności wzbudził pokaz walki, ale cóż… Lud zawsze żądał chleba i igrzysk. 

A gdy ucichł już szczęk oręża, każdy mógł podejść i obejrzeć z bliska to, co ze sobą przywieźliśmy. Ja zaś mam nadzieję, że jeszcze nieraz dane nam będzie wystąpić w Zespole Szkół w Malawie.

Czcibor – Wielki Renegat, pierwszy tego imienia, nawet jeśli to nie imię. Współzałożyciel ZBiRa i członek Rady Banitów. Konspirator weteran. Student Prawa.