ZBiR, czyli Zgraja Banitów i Renegatów

Nasza grupa zajmujące się rekonstrukcją historyczną kultury materialnej przełomu X i XI wieku, z terenów dawnej Słowiańszczyzny i Skandynawii.

Jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyły wspólne zainteresowania i chęć do działania. Mimo, że głównie spotykamy się aby wspólnie spędzić czas i dobrze się bawić, staramy się także utrzymać wysoki poziom rekonstrukcji, opierając się na najnowszych badaniach oraz reinterpretacjach znalezisk z tamtego okresu.

Mimo że  działamy głównie w okolicach Rzeszowa, w swoich szeregach zrzeszamy ludzi z terenu całego Podkarpacia.

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi, dlatego chętnie uczestniczymy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, na pokazach i festiwalach historycznych.