ZBiR-y po godzinach

Generalnie w ZBiRze zrzeszamy bardzo pracowite jednostki, które sporo czasu przeznaczają na doskonalenie swojego „bycia” wczesnośredniowiecznym rekonstruktorem. Pomimo natłoku obowiązków, jaki wiąże się z realizacją tej niezwykle trudnej misji, udaje nam się czasem znaleźć chwilę czasu, na rozwijanie „pobocznych” zainteresowań, luźno oscylujących wokół rekonstrukcji historycznej…