ZBiRy po godzinach

Generalni w ZBiR-ze zrzeszamy bardzo pracowite jednostki, które sporo czasu przeznaczają na doskonalenie swojego “bycia” wczesnośredniowiecznym rekonstruktorem. Pomimo natłoku obowiązków, jaki wiąże się z realizacją tej niezwykle trudnej misji, udaje nam się czasem znaleźć chwilę czasu, na rozwijanie “pobocznych” zainteresowań, luźno oscylujących wokół rekonstrukcji historycznej…