Zaproś Zbirów do siebie!

Lekcje Żywej Historii

Prezentacja kultury materialnej Słowian i wikingów z przełomu X i XI wieku.

Pokazy walki...

Nasi wyszkoleni Wojowie staną w szranki, aby pokazać na czym polegała walka, ale też opowiedzą o uzbrojeniu, pozwolą przymierzyć hełm i potrzymać miecz!

Charyzmatyczny prowadzący...

Czcibor – nasz drużynowy gaduła – potrafi zainteresować każdego tematem średniowiecza. A opowiadać może długo… I nigdy nie zabraknie mu tematów!

Pokazy tematyczne...

Na prośbę Organizatora jesteśmy w stanie przygotować pokaz tematyczny np. wojskowość w czasach Mieszka I, wierzenia Słowian i Skandynawów, a nawet warzenie soli w średniowieczu!

Jako jeden z podstawowych celów naszej działalności obraliśmy sobie niesienie kaganka oświaty wśród młodzieży (zarówno tej starszej, jak i nieco młodszej), dlatego też bardzo chętnie organizujemy lub współorganizujemy pokazy i Lekcje Żywej Historii w szkołach, a także bierzemy udział w festiwalach historycznych, piknikach rodzinnych i tematycznych.

Z sukcesem nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół w Krasnem, gdzie regularnie bierzemy udział w pokazach dla uczniów.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Oferta dla szkół

Nasza grupa, od początku swojego istnienia, organizuje „Lekcje Żywej Historii”, czyli spotkania z młodzieżą szkolną, dotyczące odtwarzanego przez nas okresu, tj. X i XI wiek. W ramach takich spotkań realizujemy jeden z uprzednio ustalonych z nauczycielem programów. W naszej „ofercie wykładowej” znajdują się tematy z wielu dziedzin życia ludzi średniowiecza, od życia codziennego, aż po wierzenia ludów zamieszkujących tereny Słowiańszczyzny. Prowadzone przez nas zajęcia dopasowujemy do wieku słuchaczy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że inaczej rozmawia się z dziećmi z klas I – III, a inaczej z młodzieżą w wieku licealnym. Naszym zadaniem jest pokazanie niedowiarkom, że historia potrafi być ciekawa!

Realizowane przez nas programy, wraz z minimalnym czasem, który potrzebny jest na ich realizację:

1. „Początki Państwa Polskiego” – 45 minut
– krótki rys historyczny naszego regionu w przełomie X i XI wieku,
– przedmioty życia codziennego,
– stroje mieszkańców wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny i Skandynawii,
– uzbrojenie ochronne i zaczepne,
– pytania od widowni,
– krótki pokaz walki.

2. „Gawędy z pól bitewnych” – 60 minut
– krótki rys historyczny naszego regionu w przełomie X i XI wieku,
– uzbrojenie ochronne.
– uzbrojenie zaczepne,
– pole bitwy,
– taktyka i jej wpływ na bitwę,
– pytania od widowni,
– krótki pokaz walki,
– mierzenie uzbrojenia przez chętnych słuchaczy.

3. „Ile prawdy jest w wąpierzu, czyli o wierzeniach Słowian…” – 60 minut
– krótki rys historyczny naszego regionu w przełomie X i XI wieku,
– mentalność człowieka średniowiecza,
– podejście do religii we wczesnym średniowieczu,
– ogólna charakterystyka wierzeń na terenach Słowiańszczyzny,
– wybrane zagadnienia z zakresu słowiańskiej demonologii i bestiariuszy,
– wpływ wierzeń dawnych Słowian na dzisiejszą kulturę,
– pytania od widowni.

4. „Ongiś tak bywało, czyli rekonstrukcja obozu z przełomu X i XI wieku” – co najmniej 3 godziny
– program realizowany w czasie pikników szkolnych, na zewnątrz szkoły (wymaga tego rozbicie obozu),
– program prowadzony w formie gawędy adresowanej do widowni,
– nie ma z góry określonego programu – dostosowujemy się do potrzeb widowni i zainteresowań słuchaczy,
– istnieje możliwość ustalenia ram tematycznych gawędy,
– możliwość mierzenia strojów, uzbrojenia itp.,
– możliwość sprawdzenia swoich sił w grach średniowiecznych, takich jak: hnefatafl, tryktrak, kości, kubb, młynek itp.

5. „Kości zostały rzucone” – co najmniej 60 minut
– program w całości poświęcony średniowiecznym grom,
– krótka historia gier planszowych,
– nauka zasad średniowiecznych gier planszowych, takich jak: hnefatafl, tryktrak, młynek,
– nauka gry w praktyce.

 

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż – zapamiętam.
Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.

Konfucjusz