ZBiR TV

czyli z kamerą wśród ZBiR-ów

Jakiś czas po założeniu naszej Drużyny doszliśmy do wniosku, że możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, przy okazji dobrze się bawiąc. Rychło skorzystaliśmy z operatorskich umiejętności Gniewomira, naszego drużynowego Nikonografa, biegłego w sztuce fotografii i wideofilmowania. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom w kwietniu roku Pańskiego 2019 powstał kanał ZBiR TV. Możecie tam zapoznać się z naszymi najnowszymi produkcjami.

Kręcimy filmy opowiadające o:

  • naszej drużynie, panujących w niej prawach i zasadach,
  • naszych doświadczeniach związanych z rekonstrukcją historyczną i archeologią eksperymentalną,
  • życiu codziennym ludzi we wczesnym średniowieczu,
  • naszych wspólnych wygłupach…